Uvod u novi san – „Četiri sporazuma sa samim sobom – vodič ka ličnoj slobodi“ – Don Miguel Ruiz

Uvod u novi san – „Četiri sporazuma sa samim sobom – vodič ka ličnoj slobodi“ – Don Miguel Ruiz

Postoje hiljade sporazuma koje ste sklopili sami sa sobom, sa drugim ljudima, sa svojim snom o životu, sa Bogom, sa društvom, sa svojim roditeljima, sa svojim mužem ili ženom, sa svojom decom. Ali najvažniji sporazumi su oni koje ste sklopili sa sobom. U tim sporazumima rekli ste sebi kakvi ste, šta osećate, u šta verujete…