Novi san – Raj na zemlji – "Četiri sporazuma sa samim sobom" – Don Miguel Ruiz

rajnazemljiSan u kojem živite je vaša tvorevina. To je vaša percepcija stvarnosti koju u svakom trenutku možete promeniti. Vi imate moć da stvorite pakao, a imate i moć da stvorite raj. Zašto ne biste sanjali drugačiji san? Zašto ne biste upotrebili svoj um, svoju imaginaciju i svoja osećanja da stvorite rajski san?

Treba samo da upotrebite svoju maštu i dogodiće se čudo. Zamislite da imate moć da svet gledate drugim očima, kada god to poželite. Svaki put kada otvorite oči, vidite svet oko sebe na drugi način.

Sada zatvorite oči, a zatim ih otvorite i pogledajte oko sebe.

Ono što ćete videti je ljubav koja izvire iz drveća, ljubav koja dolazi sa neba, ljubav koja potiče od svetlosti. Videćete ljubav u svemu što vas okružuje. To je stanje blaženstva. Vi direktno pri­mate ljubav iz svega, uključujući i sebe i druge ljude. Čak i kada su ljudi tužni ili besni, ispod tih njihovih osećanja vi vidite da vam oni takode upućuju i svoju ljubav.

Koristeći maštu i svoju novu sposobnost opažanja, videćete sebe kako živite novim životom, u novom snu, kako živite živo­tom u kojem nećete morati da opravdavate svoje postojanje i u kojem ćete imati slobodu da budete onakvi kakvi zaista jeste.

Zamislite da imate dozvolu da budete srećni i da istinski uži­vate u svom životu. Vaš život je rasterećen od sukoba sa sobom i drugima.

Zamislite da živite tako da možete dez straha da izrazite svo­je snove. Vi znate šta želite, a šta ne želite, i kada to želite. Slo­bodni ste da menjate svoj život onako kako vi istinski želite. Ne plašite se da tražite ono što vam je potrebno, da kažete da ili ne bilo kome i bilo čemu.

Zamislite da živite bez straha od toga da li će vas drugi osu­đivati. Vi više ne određujete svoje ponašanje prema onome što će drugi možda misliti o vama. Vi više niste odgovorni za bilo čije mišljenje. Nemate više potrebu da kontrolišete bilo koga dru­gog, a ni vas takode više niko ne kontroliše.

Zamislite da živite tako što ne krivite nikoga ni zbog čega. Možete lako da opraštate drugima i da prestanete da osuđujete druge. Nemate potrebu da budete u pravu, i nemate potrebu da bilo koga ubedujete da nije u pravu. Poštujete sebe i sve druge, i oni za uzvrat poštuju vas.

Zamislite da živite ne plašeći se da volite a da pri tom ne bu­dete voljeni. Više se ne plašite da ćete biti odbačeni, i nemate potrebu da budete prihvaćeni. Možete reći „Volim te“ bez stida i ne tražeći pri tome nikakve razloge. Možete ići svetom širom otvorenog srca, ne ‘strahujući da ćete biti povredeni.

Zamislite da živite ne plašeći se da prihvatite rizik i istražu­jete život. Ne plašite se da ćete nešto izgubiti. Ne plašite se da živite na ovom svetu, i ne plašite se smrti.

Zamislite da volite sebe upravo onakve kakvi ste. Volite svoje telo baš takvo kakvo je, i volite svoja osećanja baš takva kakva su. Vi znate da ste savršeni upravo onakvi kakvi ste.

Razlog zbog kojeg tražim da zamislite sve te stvari upravo je taj što su sve one savršeno moguće! Možete živeti u tom stanju blaženstva, stanju milosti, u rajskom snu. Ali da biste doživeli taj san, prvo morate shvatiti šta on znači.

Samo nas ljubav može dovesti u to stanje blaženstva. Stanje blaženstva je kao stanje zaljubljenosti. Stanje zaljubljenosti je kao stanje blaženstva. Vi lebdite u oblacima. Svuda oko sebe vi­dite ljubav. Savršeno je moguće živeti na taj način celog života. Moguće je jer su to učinili i drugi a oni nisu ništa drugačiji od vas. Oni žive u stanju blaženstva zahvaljujući tome što su pro-menili svoje sporazume i sanjaju drugačiji san.

Kada jednom osetite šta znači živeti u stanju blaženstva, bićete oduševljeni. Znaćete da je raj na zemlji stvaran – takav raj zaista postoji. Kada jednom budete znali da postoji raj, kada jed­nom shvatite da možete živeti u njemu, od vas zavisi da li ćetes da načinite napor i ostvarite taj san.

Svet je lep i čudesan. Život može biti veoma jednostavan ka­da ljubav postane vaš način života. Uvek možete biti puni lju­bavi. To je vaš izbor. Vi možda nemate razloga da volite, ali mo­žete voleti jer vas to čini srećnim. Ljubav koju pružamo stvara samo sreću. Ljubav će vam pružiti unutrašnji mir. Ona će promeniti vaš pogled na svet.

Sve možete gledati očima punim ljubavi. Možete osećati lju­bav svuda oko sebe. Kada tako živite, magla nestaje iz vaše sve­sti. Mitota odlazi na večno putovanje. To je ono za čime su ljudi tragali vekovima. Hiljadama godina tražili smo sreću. Sreća je izgubljeni raj. Ljudi su se toliko trudili da dostignu to stanje, a to je deo evolucije uma. To je budućnost čovečanstva.

Takav način života je moguć, i on je u vašim rukama. Mojsije ga je nazvao Obećanom zemljom, Buda ga je nazivao Nirvanom, Isus ga je nazvao Rajem, a Tolteci ga zovu Novi san. Nažalost, vaš identitet je stopljen sa planetarnim snom. Sva vaša verovanja i sporazumi nalaze se u toj magli. Vi osećate prisustvo pa­razita i verujete da ste to vi. Zbog toga vam je teško doživite ljubav. Vi ste vezani za Sudiju, vezani ste za Žrtvu. Pat­nja čini da se oscćate sigurnim jer vam je tako dobro poznata.

Ali zaista nema razloga za patnju. Jedini razlog što patite je taj što ste to sami odabrali. Ako dobro pogledate svoj život pronaći ćete mnogo razloga da patite, ali nećete pronaći nijedan dobar razlog da to činite. Isto važi i kada je u pitanju sreća. Je­dini razlog što ste srećni jeste taj što ste odlučili da budete srećni. Sreća je stvar izbora, a isto tako i patnja.

Možda ne možemo izbeći svoju ljudsku sudbinu, ali mi ipak možemo da biramo: da trpimo svoju sudbinu, ili da u njoj uživa­mo. Da patimo, ili da volimo i da budemo srećni. Da živimo u paklu, ili da živimo u raju. Ja sam odlučio da žvim u raju. Kakav je vaš izbor?