Erik Perl – intervju

erik perl Verujem da je energija sve oko nas; od nje je sve sačinjeno i ona je uzrok koji stoji iza svakog našeg iskustva. Verujem da se ova energija  prostire celim svemirom. Sve je energija – vetar, zraci sunca, pa čak i emocije. Često možemo osetiti, ali ne možemo dodirnuti te energije, no ponekad ih možemo prepoznati. Sećam se kako sam govorio „nismo na istoj talasnoj dužini“ ili „naše energija se ne podudaraju“ kada nisam mogao da se povežem sa nekim. Malo sam shvatao koliko su moćne i istinite bile te rečenice.

Ako se prisetite časova fizike u školi, setićete se da energija ne može biti stvorena ili uništena. Ali može biti neuravnotežena i tada „nastupa“ energetsko isceljivanje. Pogotovo u ovo doba dramatične napetosti i stresa, sve više ljudi se okreće ovom višestolećnom pristupu i zato ne  čudi da je energetsko isceljivanje danas jedna od najfundamentalnijih terapija u području alternativne medicine.