Snimak GDV kamerom

Istraživanje koje je sproveo Ph.D. Konstantin Korotkov sa grupom Sant-Petrsburškog Federalnog Istraživačkog Instituta je pokazalao da Rekonektivno isceljivanje ima statistički značajan pozitivan utjecaj na funkcionalno stanje, humoralnu aktivnost (aktivnost različitih supstanci prisutnih u telesnim tečnostima sa antimikrobnim i antivirusnim dejstvom), fizičko stanje primatelja tretmana.

STUDIJA:

Rekonektivno isceljivanje je predstavljeno grupi doktora, istraživača, terapeuta i sportista u Rusiji. Plan je bio sledeći: 6 sati podučavanja i interakcije sa Rekonektivnim isceljujućim frekvencijama u toku 2 dana. Svakom od učesnika su izvršena merenja pre, u toku i posle ovog eksperimenta raznim metodama, uključujući i ETC uređaj koji meri bio-energetsko polje oko svakog pojedinca.

REZULTATI:

Rekonektivno isceljivanje je bilo od ogromnog značaja sportistima i nivou njihove energije, pojedinačno – rekao je dr. Korotkov. Svakom od ispitanika nivo energije je bio povećan u proseku za 22% i više. Sportisti su prijavljivali da vrlo jasno osete ove isceljujuće frekvencije i njihovu dobrobit u svojim telima. Jedan od njih, sa skorašnjim prelomom kosti, teškog i bolnog hoda jedino uz pomoć štaka, nakon ove studije hodao je bez pomagala i sa vrlo malo bola. Njegov doktor, koji je bio prisutan, uradio je ponovni snimak kosti i bio zatečen jer je video da nekadašnji prelomi sada izgledaju samo kao „blaga povreda“.

KOMENTARI:

Dr. Korotkov kaže da su rezultati vrlo vrlo jaki i uverljivi, i drugačiji od svega do sad u njegovom dugogodišnjem bio-energetskom istraživanju.

Konstantin Korotkov – doktor i zamenik direktora Saveznog Istraživačkog Instituta za Fizičku Kulturu u Sant-Petersburgu, Rusija.

Dr. Konstantin Korotkov je GDV kamerom zabeležio ne samo porast energetskog polja osobe nakon rekonektivnog tretmana, nego i poravnanje čakri (iako se tokom tretmana čakre ne tretiraju posebno, nego se deluje na osobu u celini).