Uvod u novi san – „Četiri sporazuma sa samim sobom – vodič ka ličnoj slobodi“ – Don Miguel Ruiz

sporazumPostoje hiljade sporazuma koje ste sklopili sami sa sobom, sa drugim ljudima, sa svojim snom o životu, sa Bogom, sa društvom, sa svojim roditeljima, sa svojim mužem ili ženom, sa svojom decom. Ali najvažniji sporazumi su oni koje ste sklopili sa sobom. U tim sporazumima rekli ste sebi kakvi ste, šta osećate, u šta verujete i kako treba da se ponašate. Rezultat toga je ono što nazivate svojom ličnošću. U tim sporazumima kažete: „Ovo sam ja. Ovo su stvari u koje verujem. Neke stvari mogu da uradim, a neke ne mogu. Ovo je stvarnost, a ono fantazija; ovo je moguće, ono nemoguće.“

Jedan jedini sporazum ne predstavlja veliki problem, ali mi imamo mnoge sporazume zbog kojih patimo, zbog kojih nema­mo uspeha u životu. Ako želite da živite srećno i zadovoljno, morate imati dovoljno hrabrosti da raskinete te sporazume koji su zasnovani na strahu i oduzimaju vam snagu. Takvi sporazumi koji potiču iz straha teraju nas da rasipamo ogromnu energiju, ali sporazumi koji potiču iz ljubavi pomažu nam da sačuvamo energiju, pa čak i da je uvećamo.

Svako od nas rađa se sa izvesnom ličnom snagom koju sva­kodnevno obnavljamo odmarajući se. Nažalost, mi trošimo svu svoju snagu najpre na stvaranje svih tih sporazuma, a zatim na to da ih održavamo. Mi traćimo svoju snagu na sve te sporazume koje smo stvorili, a posledica toga je da se osećamo nemoć­ni. Mi jedva da imamo dovoljno snage da preživimo svaki dan, jer veći deo njen koristimo za održavanje sporazuma koji nas drže zarobljenim u planetarnom snu. Kako da promenimo čitav san svoga života ako nemamo snage da promenimo ni jedan je­dini sporazum?

Ukoliko uviđamo da su naši sporazumi ono što određuje naš život, a nismo zadovoljni svojim životnim snom, moramo promeniti te sporazume. Kada konačno budemo spremni da pro­menimo svoje sporazume, sklopićemo četiri veoma moćna spo­razuma koji će nam pomoći da raskinemo one sporazume koji potiču iz straha i oduzimaju nam snagu.

Svaki put kada poništite jedan sporazum, sva snaga koju ste upotrebili da ga stvorite vraća se vama. Ako usvojite ova četiri nova sporazuma, oni će vam dati dovoljno lične snage da mo­žete da promenite čitav sistem svojih starih sporazuma.

Potrebna vam je jaka volja da biste prihvatili ova četiri spo­razuma – ali ako možete da počnete da živite sa ovim sporazu­mima, vaš život će se čudesno izmeniti. Videćete svojim očima kako ponor pakla nestaje. Umesto da živite u paklenom snu, stvorićete nov san – svoj sopstveni rajski san.

Četiri sporazuma:

http://www.rekonekcija.biz/ostalo/cetiri-sporaszuma-sa-samim-sobom-don-miguel-ruiz/

(Iz knjige izabrala Jelisaveta)