Ajur-veda o ljubavi

oljubaviLjubav nije samo emocija, iako se može doživeti kao emocija. Ljubav je iskustveno znanje jedinstva. To je iskustvo povezanosti sa svim i svakim. Mada može biti doživljena kao emocija, ona je u svojoj suštini istina, koja čvrsto vezuje sve i svakoga, koja upravlja galaksijama i koja organizuje beskonačnu Inteligenciju Prirode. Zato je istinita ljubav, u stvari, iskusvo višeg stanja svesti. Kad nekome poklonite pažnju bez ocenjivanja i prosuđivanja, vi izražavate istinsku ljubav. Prava ljubav dolazi onda kad ne očekujemo ništa za ono što dajemo. A to se može desiti samo ako mislite, verujete ili vidite ljude kao produženi oblik sebe. Zato možemo reći da je prava razlika između straha i ljubavi u tome da se u strahu čovek oseća otuđenim, izolovanim, drugačijim od celine, dok je u ljubavi povezan sa svime i svima – to je iskustvo Svesti jedinstva. Zato prava ljubav može doći samo kroz evoluciju, kroz evoluciju prema višim stanjima svesti.