Lynne McTaggart – Polje- postojati životna sila koja prožima celi svemir

 

preobrazajNekoliko istraživača ponovno je počelo razmišljati o pojedinim jednačinama koje su u pravilu svi izostavljali iz kvantne fizike. Te su jednačine određivale takozvano polje nulte tačke – more mikroskopskih vibracija u prostoru između stvari. Ukoliko polje nulte tačke uključimo u našu sliku o najosnovnijoj prirodi materije, tada je sama osnova našeg svemira valovito more energije, jedno ogromno kvantno polje. Ukoliko je doista tako, tada je sve povezano sa svime ostalim poput kakve nevidljive mreže. Otkrili su također da smo svi sastavljeni od istog osnovnog materijala. Na svom osnovnom nivoui živa su bića, uključujući i ljude, svežnjevi kvantne energije koji neprestano izmjenjuju informacije s tim neiscrpnim morem energije.

 

Žive tvari emituju slabo zračennje koja je ključni aspekt bioloških procesa. Informacije potrebne za sve životne procese – od međućelijske komunikacije do izuzetno opsežnih procesa regulisanja DNK – pristižu puteni razmene informacija na kvantnom nivou. Ispostavilo se da skladno s kvantnim procesima deluje čak i čovekov um, koji je, navodno, potpuno izvan zakona materije. Misli, osjećanja i sve druge više kognitivne funkcije povezani su s kvantnim informacijama koje istovremeno pulsiraju kroz naš mozak i telo. Ljudska percepcija rezultat je međudelovanja subatomskih čestica našeg mozga i mora kvantne energije.

Doslovce, rezonujemo s našim svijetom.

Ono što su otkrili, ne predstavlja ništa manje nego ključ za sve obrade i razmenu informacija u našem svetu, od međućelijske komunikacije do percepcije sveta generalno. I ono što je možda najvažnije- dokazali su da smo na najosnovnijem nivou svi jedni s drugima povezani, kao i sa svetom. Eksperimentalno su pokazali da bi mogla postojati životna sila koja prožima celi svemir, a koju neki nazivaju kolektivna svijest, a teolozi Sveti Duh. Pružili su uverljivo objašnjenje mnogih pojava u koje čovječanstvo veruje već stoljećima, a za koje dosad nije bilo čvrstih dokaza i primerenog objašnjenja: od djelovanja alternativne medicine i molitve do života posle smrti. U određenom smislu mogli bismo reći da su nam dali nauku o religiji.

Njihovo viđenje je – za razliku od newtonowskog ili darwinovskog pogleda – životu vratilo vrednost. Njihove nove ideje, sa svojim implikacijama reda i nadzora, mogle bi nas ovlastiti. Čovjek više nije tek slučajni proizvod prirode.

Naš sviet je osmišljen i temelji se na jedinstvu, a svako u njemu ima svoje mesto i važnu ulogu. Naši postupci i misli zaista nisu nevažni – štaviše ključni su za stvaranje našega sveta. Čovek više nije odvojen od drugog čoveka. Ne radi se više o «nama» i «njima». Više nismo na ivici našeg svemira – kao spoljašnji posmatrači koji gledaju prema unutra. Sada možemo opet zauzeti mesto koje nam pripada, u središtu našeg sveta.

Njihova istraživanja trajala su trideset godina.. Svi ti naučnici izveli su bespriekorne eksperimente, a dolazili su iz najuglednijih ustanova: univerziteta Princeton i Stanford i vrhunskih instituta u Nemačkoj i Francuskoj.