Lynne McTaggart – Polje- postojati životna sila koja prožima celi svemir

Lynne McTaggart – Polje- postojati životna sila koja prožima celi svemir

  Nekoliko istraživača ponovno je počelo razmišljati o pojedinim jednačinama koje su u pravilu svi izostavljali iz kvantne fizike. Te su jednačine određivale takozvano polje nulte tačke – more mikroskopskih vibracija u prostoru između stvari. Ukoliko polje nulte tačke uključimo u našu sliku o najosnovnijoj prirodi materije, tada je sama osnova našeg svemira valovito more…