Vreme je da se pobrinete za sebe – Barbara Ann Brennan

pobrinitesezasebeDok sam redovno radila s klijentima, postalo mi je jasno da svi oni moraju da povedu mnogo više računa o sebi. To je značilo da svako od njih mora da prihvati veliku odgovomost i proširi brigu o sebi na sve oblasti svog života u kojima je to potrebno. Morali su da promene raspored svojih životnih prioriteta i da na prvo mesto stave sebe i svoje zdravlje.

Tako nešto je zahtevalo mnogo napora, zato što su obično svi davali prioritet nečemu drugom. Na primer, ženama obolelim od kancera su uvek prioritetne potrebe drugih, recimo njihovih muževa i dece. Mnoge od njih su trpele veliki pritisak odstrane svojih porodica da se što je pre moguće vrate kući i ponovo počnu da brinu o svima. Taj pritisak je obično bio indirektan ili prikriven, zbog čega je klijentkinji bilo još teže da ga vidi i da se direktno uhvati u koštac s njim. Članovi porodice su govorili da oni samo žele da se svi lepo vrate u „normalu“.

Osobe koje imaju problema sa srcem i iscrpljenošću, svoje prioritete su obično koncentrisane na posao. Neki od tih ljudi morali su da nauče da veruju drugima i da raspodele vlast. Njihov isceliteljski proces je od njih iziskivao da se zapitaju zbog čega moraju baš sve da drže pod kontrolom. Obično su otkrivali da sedrugačije nisu osećali sigurim. Kroz život ih je vodila volja, a ne srce.

Da biste na pravilan način očuvali svoje zdravlje, morate da se pobrinete za sebe holografski – to jest, u svim oblastima i nivoima svog života. Proces isceljivanja iziskuje velike promene. Ako mislite da možete da odete kod iscelitelja i zatražite od njega da „popravi stvar“ , kako bi se vaš život „ponovo vratio u normalu“, grešite, jer to tako ne ide. Radije očekujte prelazak na novu teritoriju, nove načine brige o sebi, nove životne prioritete, nove odnose sa svojim intimnim partnerom, decom i prijateljima. Oni to možda neće prihvatiti onako lako kako biste vi to želeli; verovatno ćete imati teških trenutaka, a biće i sukoba mišljenja. Ali, na duge staze, na kraju će sve todoneti dobrobit svima. Vaše je da se držite svoje istine.

Možda ćete reći: „Ovo je smešno. Kako da to učinim sada kada sam bolestan/bolesna? Valjda bi trebalo da se odmaram.“
Moj odgovor glasi da je ovo upravo vreme koje ste sebi dali za to. Štaviše, imate baš sve što vam je potrebno da biste to i sproveli. Imajte samo na umu da je ovo vaša šansa za veliku promenu. Vreme je za preusmeravanje, za pogled na perspektivu vašeg života i njegovog dubljeg smisla. Sada imate svog, ličnog vremena da se time pozabavite.Kako ćete da upotrebite to vreme samo je vaša stvar. Možda će vam biti potrebno da nedeljama samo spavate, kako biste olakšali sebi ponovno povezivanje sa svojim „ja“ . Spavanje će vam dati vreme koje je samo vaše,  što možda ne biste mogli da imate ni na koji drugi način. Možete i da provedete vreme tražeći pomoć. Moguće je da nikada ranije niste sebi dali priliku za to. Neko ćete vreme morati da provedete prepravljajući svoj sistem vrednosti. Promene u vašem sistemu vrednosti hologafski će se protegnuti kroz vaš život i nastaviće da stvaraju promene u godinama koje dolaze.

Uglavnom, ljudi su osećali trenutno unutrašnje poboljšanje. A onda, kasnije, kao da su doživljavali regresiju. U toj fazi često su sumnjali u sam tretman. Pomišljali su čak da im je gore nego kada su došli. Njihova energetska polja jasno su pokazivala da im je mnogo bolje. Neuravnoteženost je bila nemerljivo manja; njihovi organi su bolje funkcionisali. Uprkos tim uravnoteženijim poljima, međutim, oni su teže pod­nosili preostale neuravnoteženosti. Katkada im se čak činilo da trpe još gore bolove. Ono što se zapravo događalo jeste da su postali manje tolerantni prema neuravnoteženostima koje su ranije doživljavali kao „normalne“. Ukratko, bili su zdraviji.

Primetila sam takođe da ljudi tokom procesa isceljivanja prolaze kroz različite faze. Te faze su deo normalnog ljudskog procesa preobraženja. Isceljivanje iziskuje promene u umu, emocijama i duhu, kao i fizičke promene. Svaka osoba mora da preispita svoj odnos prema pitanjima uključenim u proces ličnog isceljenja i postavi ih u novi kontekst.

Prvo, mora da prizna da problem postoji i dozvoli sebi da ga oseti. Mora da izađe iz poricanja situacije. Primetila sam da svaki put kada osoba oseti da joj je „gore“, ona zapravo prestaje da negira i počinje sveno da poima još jedan aspekt problema. Klijenti su često mislili da su ljuti zato što se „lošije osećaju“. U stvari, ljutili su se zato što su sada bili svesni još nečega s čim je trebalo da izađu na kraj. Mnogi klijenti su potom tragali za linijom manjeg otpora; želeli su da se izvuku na lakši način. Govorili su: „O ne, ne opet isto.“ Naposletku, ako se osoba ipak rešila da zagrebe površinu, pronalazila je u sebi volju da prođe još jednu rundu, i obično bi rekla: „Dobro, hajde da završimo i s tim.“

Isceljivanje je, kao terapija, cikličan proces koji dovodi osobu na spiralu saznavanja. Svaki ciklus, svaki krug spirale, zahteva više prihvatanja sebe i više promene, dok se neprestano napreduje sve dubljei dublje u pravcu istine o prirodi svoga stvarnog „Ja“. Koliko će daleko i duboko svako od nas da zađe u svet jeste u potpunosti stvar slobodnog izbora. Odakle ćemo poći na spiralno putovanje i koju ćemo mapukoristiti, takođe je naša slobodna volja. Tako i treba da bude, jer svako ima svoj put.

Sva oboljenja zahtevaju da se u pacijentu desi promena koja će olakšati isceljenje, a sve promene iziskuju ustupanje, predavanje ili smrt jednog pacijentovog dela – bili to navika, posao, način života, sistem uverenja, ili fizički organ. Na taj način ćete proći kroz pet faza smrti i umiranja koje dr Elizabet Kibler-Ros opisuje u svojoj knjizi „O smrti i umiranju“. To su poricanje, ljitnja, nagodba, depresivnost i prihvatanje. Proći ćete i kroz još dve faze, a to su preporod i stvaranje novog života. One su prirodan deo procesa isceljivanja. Od najveće je važnosti da iscelitelj prihvati svaku fazu u kojoj se pacijent nalazi i da ne pokušava da ga iz nje izvuče.

Sve što se tiče vašeg života, i sadašnjeg i prošlog, doživljavate u okviru novog konteksta. Ovo je vreme ponovnog pisanja vaše istorije, ovo je vreme kada možete zaista da promenite svoj odnos prema prošlim događajima, kako bi te rane konačno zacelile. Do toga dolazi potpuno automatski, zato što ste promenili svoje životne stavove, promenili ste kontekst u okviru kojeg doživljavate svoj život. To i jeste ono u čemu se sastoji pravo isceljivanje.

Vaše ozdravljenje utiče na sve oblasti vašeg života. Otvaraju vam se mnoge oblasti promena i mogućnosti za kojima ste žudeli, a koje su ranije bile blokirane ili su vam se činile nedostupne. Iskreniji ste prema sebi i otkrivate nove oblasti samoprihvatanja, koje ranije niste uspevali da očuvate. Otkrivate više unutrašnje skromnosti, vere, istine i ljubavi prema sebi. Ove unutrašnje promene automatski dovode i do spoljašnjih promena. One dolaze od vaše stvaralačke snage i holografski se šire na vaš život. Privlačite nove prijatelje, menjate ili profesiju, ili način pristupa poslu koji već obavljate. Možda ćete se čak i preseliti, ko zna? Sve ove promene su vrlo uobičajene po završetku isceljivanja.

Prvi doživljaj jeste preformulisanje ličnog procesa isceljivanja u lekciju života. Često je naš doživljaj bolesti obojen onim davnašnjim dečjim razmišljanjem, kada smo mislili da to ako smo „bolesni “ značida s nama nešto „nije tako treba“. Važno je ustanoviti razliku između starih negativnih ideja o bolesti koje su nam ulivene vaspitanjem, i unutrašnjeg iskustva kroz koje prolazimo za vreme bolesti. Ako na bolest gledamo kao na proces spoznavanja, iz nje možemo mnogo da naučimo. Budući da nas doživljaj bolesti izaziva da vraćano slike iz prošlosti, vrlo je važno da neprestano sebe podsećamo na novi kontekst, iz kojeg proizlazi naša želja za životom.

Prolazeći kroz proces isceljivanja, mi se zapravo vraćamo sebi i ponovo postajemo celina, ponovo se, da tako kažem, „učlanjujemo “ u sebe. “ Učlanjavanje“ je ponovno spajanje naših „članova“ , ili delića nas samih, u celinu. To umnogome nalikuje na sastavljanje isečene holografske ploče kako bi se dobila jasnija i oštrija slika.

Prilikom prolaska kroz svaki od nivoa procesa isceljivanja, bićemo u iskušenju da se vratimo „starom“načinu, starim mišljenjima, sarim uskim pogledima. Veliki deo procesa isceljenja sastoji se od odlučne rešenosti da se istraje na putu u nove okvire, bez obzira na to koliko zaglušno stari glasovi u nama vikali da je to opasno.

Drugi doživljaj jeste krajnja iskrenost prema mom sebi s naročitim osvrtom na lične potrebe. Važno je da priznate da ih imate, i da ih postanete svesni. U tu svrhu morate da otkrijete koje su vaše stvarne potrebe. Mnogi od nas nisu svesni svojih potreba. Njihovo pronalaženje na svim nivoima je od suštinske važnosti, a za to treba i strpljenja i traženja po sebi. Izlaženje u susret svojim potrebama na svimnivoima vrlo je važno za proces isceljivanja, zato što su neispunjene potrebe pre svega i bile te koje su izazvale obolevanje. Osnovni uzrok bolesti leži u zaboravljanju ko zaista jesmo i ponašanju u skladu s tim zaboravom. Deo prolaska kroz proces isceljenja sastoji se i u tome da nađemo put do potreba koje nismo ispunili i način da to sada učinimo. Ispunjavanje onih originalnih pozitivnih stvaralačkih namera koje vuku koren iz srži našeg bića jeste ono što čini isceljenje. Time se uklanja onaj pokrov s naše suštine, i živimo u skladu s istinom o tome ko zapravo jesmo. Izlaženje u susret trenutnim potrebama holografski nas dovodi do isceljivanja svih neispunjenih potreba.Dovodi nas do naše osnovne potrebe – stvaralačkog izražavanja naše suštine.

Počnite da pričate, i nastavite da glasno izražavate svoje potrebe i svoju istinu. Vreme je da doprete do najdublje istine u sebi. Možda se to i ne slaže baš upotpunosti s onim što govore ljudi oko vas. Obznanite svoju stvarnost na pozitivan način, pun ljubavi, i nastavite da živite u skladu s njom iako se vaši rođaci ilistari prijatelji možda ne slažu s tim.

Prihvatanje i isceljivanje vode ka preporodu, vremenu kada ćete se sresti sa sobom na nov način. Bićete oduševljeni osobom koju budete našli.

Iz knjige izabrala Jelisaveta