Category: Ostalo

Geri Švarc – iz predgovora za knjigu

„Da li energija i informacije koje ona prenosi igraju glavnu ulogu u zdravlju i lečenju?“ „Može li naš um da se poveže s ovom energijom, i možemo li da naučimo da ovladamo njome kako...