Savršeno zdravlje – Dipak Čopra

savršeno zdravlje

U svakom čoveku postoji mesto koje je bez bolesti, koje nikada ne oseća bol, koje ne može ostariti ili umreti. Kada dođete do tog mesta, granice koje svako od nas prihvata prestaju da postoje. One čak ne postoje – ni kao mogućnost.

To mesto naziva se savršeno zdravlje. Čak i najkraća poseta tom mestu podstiče duboku promenu. Tako dugo dok ste tamo, pretpostavke koje važe za uobičajenu egzistenciju promenjene su, a počinju cvetati ideali nove, više i bolje egzistencije.

Uzrok bolesti često je izuzetno kompleksan, no jedno se sa sigurnošću može reći: nitko nije dokazao da je potrebno biti bolestan. Ustvari, obrnuto. Svakog dana dolazimo u dodir s milionima virusa, bakterija, alergena igljivica i tek sićušan deo uzrokuje bolest.

Prva tajna o savršenom zdravlju koju želimo otkriti jeste da ga trebate odabrati. Možete biti zdravi samo onoliko koliko mislite da je moguće. Savršeno zdravlje nije samo 5 do 10 posto poboljšanja zdravlja. Ono uključuje potpuni pomak u perspektivi koja čini bolest i nemoćnu starost neprihvatljivima.

Da biste poboljšali zdravlje dva ili deset puta, potrebna vam je nova vrsta znanja koje se temelji na dubljem konceptu života.

Vodeći princip jeste da duh najdublje utiče na telo, a život bez bolesti zavisi o kontaktiranju naše vlastite svesti, dovođenjem svesti u ravnotežu, a potom proširenjem te ravnoteže na tijelo. To stanje uravnotežene svesti, više od bilo koje vrste fizičkog imuniteta, stvara više stanje zdravlja.

Da bismo razumeli kako je to moguće, valja ući dublje u telo. Fizičko telo predstavlja vrata do onoga što nazivam „kvantno-mehaničkim ljudskim telom“.

Fizika nam govori da osnovna struktura prirode leži na kvantnom nivou, s onu stranu atoma i molekula. Kvant, definisan kao osnovna jedinica materije ili energije, manji je od 10.000.000 do 100.000.000 puta od najmanjeg atoma. Na tom nivou materija i energija postaju izmenljive. Svi kvanti načinjeni su od nevidljivih vibracija – tragova energije – spremnih da uzmu fizički oblik. Isto važi i za ljudsko telo – prvo uzima oblik intenzivnih ali nevidljivih vibracija, zvanih kvantne fluktuacije, pre nego što se počnu ujedinjavati u impulse energije i čestice materije.

Kvantno-mehaničko telo temelj je svega što jesmo: misli, emocija, proteina, ćelija, organa – svakog vidljivog ili nevidljivog dela nas samih. Na kvantnom nivou telo vam šalje sve vrste nevidljivih signala, čekajući da ih prihvatite. Imate kvantni puls ispod telesnog i kvantno srce. Svi organi i procesi u vašem telu imaju kvantni ekvivalent.

Tretiranjem samoga osnovnog kvantno-mehaničkog tela, moguće je pokrenuti promene koje su izvan dosega konvencionalne medicine, ograničene na nivo grube fiziologije. To je zbog toga što je snaga pristupačna na kvantnom nivou beskrajno veća od one na grubljim nivoima.

Primer je laser, koji uzima isto svetlo koje zrači baterijska svetiljka i, organizirajući to svetlo u koherentne kvantne vibracije, pojačava njegovu snagu tako da može rezati i čelik.

Ono što ovde deluje jeste kvantni princip koji otkriva da najsuptilni nivoi prirode sadrže najveću potencijalnu energiju.

Svi smo skloni da vidimo svoja tela kao „zaleđene kipove“ – krute, učvršćene, materijalne objekte – dok su ona zapravo više kao reka, stalno mijenjajući, tekući obrasci inteligencije.

Ako uštinemo prstima salo na stomaku, to nije isto salo od pre mesec dana. Vaše se masno tkivo stalno puni i prazni masnoćom, tako da se potpuno promeni svake tri sedmice. Sluzokoža creva obnavlja vam se svakih pet dana (unutrašnji sloj ćelija želuca menja se svakih nekoliko minuta dok varite hranu). Koža vam se obnavlja svakih nekoliko nedelja. Vaš skelet, naoko čvrst i krut, potpuno je nov svaka tri meseca. Sve u svemu, tok kiseonika, ugljenika, vodika i azota tako je brz da se možete obnoviti već za nekoliko sedmica. Samo teži atomi gvožđa, magnezijuma bakra itd. usporavaju proces.

Spolja gledano izgledate isti, no vi ste poput zgrade čije se cigle stalno zamenjuju novim. Svake vam se godine 98 % celokupnog broja atoma u telu zameni – to je potvrđeno radioizotopnim studijama u laboratorijama Oak Ridge u Kaliforniji. Ta stalna struja promena kontroliše se na kvantnom nivou sistema duh-telo. .

Da biste promijenili otisak tijela, morate naučiti preraditi software duha.

Bez obzira na to da li shvatamo ili ne, svi smo odgovorni za stvaranje tela u kojem živimo.

To što smo aktivni učesnici spašava nas od toga da postanemo bespomoćne žrtve.

Telo zna šta je za njega dobro, a šta loše; već od rođenja priroda je ugradila u vas ispravne instinkte. Sve što jedete, govorite, mislite, činite, vidite i osjećate utiče na vaše sveokupno stanje ravnoteže. Rast je automatski, sadržan u planu prirode, ugrađen u svaku našu ćeliju. Pitanje je samo da se ta tiha reka inteligencije sledi do izvora. I to je krajnja istina savršenog zdravlja. Ako možemo dopustiti duhu da se proširi i da istraži višu stvarnost, telo će to slediti. Zar to ne bi bilo dovoljno da ga očuvamo od bolesti i starosti?

Svest ima kapacitet da leči, ona je instrument u ostvarenju iznenadnih izlečenja čak i u uznapredovalim slučajevima „neizlečivih bolesti.“

Svi mi neprekidno gradimo nova tela. Zašto ne izgraditi zdravu arteriju, zdravu kičmu, potpunu i zdravu osobu?

Mi smo svakodnevno marljivo angažovani u stvaranju nečega što je mnogo kompleksnije i dragocjenije nego što je zvezda – ljudsko telo. Bez obzira na to da li shvatamo ili ne, svi smo odgovorni za stvaranje tela u kojem živimo.

Zimi 1988. godine kardiolog Dean Ornish iz San Franciska dao je povoda brojnim člancima u novinama kada je dokazao da je četrdeset srčanih bolesnika u uznapredovalom stanju bolesti smanjilo naslage masnih pločica koje su progresivno začepljivale njihove srčane arterije. Kako su se arterije tih  pacijenata otvarale, svež kiseonik počeo je dolaziti u njihova srca i tako ih oslobodio strahotnog bola u grudima i smanjio rizik od kobnoga srčanog udara. Ne oslanjajući se na konvencionalnu terapiju lekovima ili hirurgiju radi otčepljenja arterija, grupa dr.Ornisha služila se jednostavnim vežbama yoge, meditacijom i strogom dijetom s niskim holesterolom.

Zašto se taj nalaz smatra tako značajnim? Jer, glavni tok medicine nije nikada ranije prihvatio da se jednom započet tok bolesti srca može obrnuti.

Pa ipak, na kvantnom nivou, nijedan deo tela ne živi odvojen od ostatka.

Ornishev prodor u srčanim bolestima važi za bilo koji nered, jednom kada znate kako iskoristiti kvantnomehaničko telo. Naslage pločica holesterola izgledaju čvrste, poput rđe na nekoj staroj cevi, ali pločica je živa i menja se, baš kao i ostatak tela. Novi molekuli masnoće ulaze i izlaze iz nje, razvijaju se novi kapilari da bi je snabdevale kiseonikom i hranom.

Prava novost Ornisheve studije jeste da sve ono što možemo izgraditi u telima možemo i razgraditi. Čovek koji umre od srčanog napada u pedesetoj godini imao je bezbroj prilika da izgradi nove arterije. Sedamdesetogodišnja žena koja je razvila osteoporozu u kičmi imala je bezbroj mogućnosti da učini kičmu zdravom. (U stvarnosti ne možemo brojiti mogućnosti, jer je proces promene stalan; no možete izlečiti oštećenu arteriju ili manu u kostima za nekolikonedelja ili meseci.)

Svi mi neprekidno gradimo nova tela. Zašto ne izgraditi zdravu arteriju, zdravu kičmu, potpunu i zdravu osobu?

Svemir nije samo „energetska supa“, nije puki haos. Neverovatno tačno uklapanje stvari u našem svetu – iznad svega začuđujuće postojanje DNK – prilog je za postojanje beskonačne količine inteligencije u prirodi. Kao što jedan astrofizičar kaže, verovatnoća da je život slučajno stvoren otprilike je ista kao iverovtnoća da žestoka oluja protutnji kroz otpad i stvori Boeing 707.

Jedna od najpresudnijih promjena u savremenoj nauci jeste iznenadna pojava modela koji uzimaju uobzir inteligenciju kao vitalnu silu u svemiru.

Tišina u nama ključ je za kvantno-mehaničko telo. To nije haotična nego organizovana tišina. Ima oblik i smisao, svrhu i procese, baš kao i fizičko telo. Umesto da gledate na telo kao na skup ćelija, tkiva i organa, možete se koristiti kvantnom perspektivom da ga vidite kao tihi tok inteligencije, stalno dizanjemehurića impulsa koji stvaraju, nadziru i postaju vaše fizičko telo. 

Tajna života na tom nivou jeste da se sve u vašem telu može promeniti s daškom namjere.

Signali iz kvantno-mehaničkog tela mogu uzrokovati trenutne promene u fizičkom telu.

Suočeni smo s mogućnošću da i mi sami izabiramo svoje bolesti. Mi nismo svesni tog izbora, jer se on odvija na dubljem nivou od naših svakodnevnih misli. No ako imamo takvu sposobnost, trebali bismo je moći kontrolisati.

Ilya Prigogine, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1977. godine i pionir u tom pokretu, naziva to „ponovno očaravanje prirodom“ – spoznaju da priroda nije stroj nego izvanredna sredina čije se skrivene mogućnosti danas tek naslućuju.

Priroda je poput širokog spektra radio-talasa s bezbroj stanica; stvarnost koju sada doživljavate samo je jedna stanica na skali radio-aparata, potpuno uverljiva tako dugo dok ste na nju „uštimani“, ali koja prekriva druge izbore koji leže s obe strane.

Psiholog William James nagovestio je mehanizam koji dopušta da se okrene brojčanik:

„Jedno od najvećih otkrića moje generacije,“ pisao je „jeste da ljudska bića mogu promeniti svoj život menjajući stavove duha.“

Sada se čini da ljudska bića mogu računati na mnogo toga – možda nam priroda daje samo onu stvarnost koju očekujemo i u koju vjerujemo.

Sigurno je da smo proveli vekove verujući u bolest i umiranje. To nam govori mnogo više o našem odnosu prema životu nego o samom životu. Život je beskrajno fleksibilan, a sile koje omogućavaju da izdrži u najmanju su ruku isto toliko snažne kao one koje dovode do propadanja.

Telo zna što je za njega dobro, a što loše; već od rođenja priroda je ugradila u vas ispravne instinkte. Jednom kada počnete primećivati i slušati te prirodene težnje,videćete da je vaša fiziologija sama po sebi kadra postići ravnotežu, uz minimalan trud s vaše strane.

Neobično male neravnoteže u vašem organizmu seju seme budućih bolesti, dok očuvanje ravnoteže osigurava idealno zdravlje. Vaš duh prvi otkriva neravnoteže u telu.

Vaše unutarnje stanje ravnoteže presudan je faktor. Pokušavamo da ljudima povratino ravnotežu, a da istovremeno omogućimo njihovoj pravoj prirodi da zasija. 

Kod ozbiljnih ili za život opasnih bolesti može postojati mnogo slojeva neravnoteže koji skrivaju dubine gdje leži isceljenje. Svaki sloj je poput maske koja skriva sebstvo od sebe sama – čovek može provesti čitav život a da nikada i ne nasluti postojanje kvantno-mehaničkog tela. Savršeno zdravlje je stvarnost na tom najdubljem nivou i čeka da se iznese na površinu života. Početak savršenstva, kažemo našim klijentima, jest u tome da dopustimo odlazak nesavršenstva.
 
Ako možete probiti masku bolesti i kontaktirati s vašim unutarnjim jastvomnapravćete krupan korak prema iscjeljenju.
Prema savremenojmedicini, telesna sposobnost izlečenja gotovo j ebeskonačna, ali kvantno izlečenje jeste beskonačno.Tok inteligencije koja izvire iz kvantno-mehaničkogtela može se kanalisati na bezbroj načina za ostvarenje nekog rezultata u fizičkom telu, uključujući i izlječenje ozbiljnih, za život opasnih, bolesti i obrtanje samog procesa starenja.

„Počinjete se prisećati sebe. Nalaženje svoga pravog  ja vrlo je dubok proces koji nema kraja. Vaše telo sada sluša zdravije signale, i tako dugo dok neprekidno budete vodili svoj duh prema njegovom izvoru, signali će biti još zdraviji. Vi ste učinili prodor; oporavak je sada samo pitanje vremena.“

Jednom kada počnete dodirivati to vaše pravo ja, sve će se srediti. Budite strpljivi i dopustiteda se u vama rodi sloboda.

Iz knjige izabrala Jelisaveta Pajičić

Save