Erik Perl o rekonektivnom isceljivanju

erikperlrekonekcija„Bolest je u izvesnoj meri poremećena informacija. Dakle, ako imamo pristup odgovarajućoj informaciji, možemo korigovati poremećaj.“

„To što radiš je donošenje svetlosti i informacije na planetu.
To što radiš je rekonekcija lanaca.
To što radiš je rekonekcija struna.“

„Kad se ovaj dar prvi put ispoljio, već sam bio doktor sa uhodanom praksom. Pretpostavio sam stoga da ima neke veze sa lečenjem. Znao sam da se dešava nešto vrlo važno i nazvao sam to lečenjem jer sam smatrao da ima veze sa tim (u proširenom smislu reči lekar/pacijent/čudo) – i zato što sam želeo da ima veze s tim.

Sada vidim da je, od samog početka, moja namera bila da ima veze sa lečenjem. Želeo sam da ga razumem, da ga klasifikujem – a kasnije, najverovatnije, i da ga usmeravam i unapređujem. Lečenje je bilo kontekst u kojem sam radio i kontekst u kojem su ležala skrivena ograničenja koja sam nametnuo Rekonekciji. Nisu to bila namerna ograničenja; do njih je došlo usled toga što nisam bio u stanju da vidim dalje, da od samog počet­ka shvatim da se ovde radi o nečemu mnogo većem.

Ono što sam naposletku shvatio jeste da je ovo lečenje u mnogo drugačijem smislu od onoga što smo naučeni da pod tim podrazumevamo, razumemo, pa čak i verujemo ili prihvatamo. Ovo lečenje je evolutivni proces koji je omogućen kroz kokreaciju na najvišoj vibracionoj interakciji sa Univerzumom. Sada verujem da je uistinu posredi restrukturiranje naše DNK, premda sam u početku oklevao da to glasno kažem. Prelaskom u transsenzorno – ili transcendenzorno – (to jest, dalje od naših pet osnovnih čula), pomeramo se u domen koegzistencije sa nekom energijom i pri­sustvom koje nadmašuje sve što dosad poznajemo.“

„U ovom novom poglavlju za čovečanstvo, najzad smo počeli da prihvatamo i poštujemo inteligenciju superiorne isceljujuće sile. U stanju smo da priznamo da ova energija zna šta nije u redu sa nama, koje ispravke je potrebno napraviti i kojim redom.“

„Rekonekcija nas na neki način priprema za prelazak u ovu promenu koja se upravo dešava. Nastavljamo stazama evolucije prema neizbežnom restrukturiranju DNK, a da ne moramo da čekamo spor i proizvoljan proces višegeneracijske mutacije i prirodne selekcije.“

– Erik Perl