O aksiatonalnim linijama i aktivacionim tačkama iz knjige „Proces svetlosnog tela“

Tokom procesa lične rekonekcije se aktiviraju axiatonalne linije i aktivacione takče (energetski meridijani i akupunkrurne tačke) osobe i povezuju sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma. O značaju tog procesa za evoluciju može se pročitati u Klučevima Enoha (ključ 3-1-4 i 3-1-7). Evo još jednog tumačenja, iz knjige „Proces svetlosnog tela“ :

meridijaniU ovom momentu nalaziš se u trećoj dimenziji. Četvrta dimenzija je astralna razina. Tamo je spremljena većina vaših karmičkih mustri u astralnom tijelu. One aktiviraju pokretanja koja zahvaćaju druga energetska tijela i donose vam karmička iskustva.One također dopuštaju vašoj DNK raditi na jednoj ograničenoj razini preživljavnja tako što limitira količinu svjetlosti koje vaše fizičko tijelo može primiti.

Vi posjedujete jednu još spavajuću petodimenzionalnu strukturu svjetlosnog tijela. Ova struktura sadrži nešto što mi nazivamo eterički kristali. Ovi kristali blokiraju određene energeske tokove i sprečavaju da se tijelo prerano aktivira. Petodimenzionalna plava prozirnost se sastoji iz aksiotonalnog sistema meridijana, aksialnim sistemom kruženja i iz kružnih točaka  koje ove sisteme i strukture međusobno spajaju.
Kao dio igre odvojenosti bila je prerezana direktna veza s ljudskim aksiatonalnim meridijanom od Višeg sebstva i drugih zvjezdanih naroda. To je prouzročilo kržljavost mozga kao i starenje i smrt. Aksiatonalne linije odgovaraju akupunkturnim meridijanima, koji se mogu spojiti s Višim sebstvom i rezonirajućim zvjezdanim sistemom. Kroz te aksiotonalne linije bit će ljudsko tijelo direktno od Višeg sebstva preprogramirano u jedno novo tijelo iz svjetla. Aksionalne linije egzistiraju neovisno od svih fizičkih tijela ili bioloških oblika. One proizlaze od različitih zvjezdanih sistema i galaktičko tijelo kroz njih kontrolira njihove mehanizme obnavljanja. Predoči si mliječnu stazu kao tijelo jednog bića. Zvijezde i planeti su organi tog galaktičkog tijela; različite vrste na zvijezdama i planetama su ćelije, koje obnavljaju energiju organa i ćelija. Da bi se mogla igrati ta igra odvojenosti bila je planeta Zemlja i njeni stanovnici odvojena od galaktičkog tijela i Nadduše. No sada će ponovo biti međusobno spojena.
Aksiatonalne linije se sastoje iz svjetlosti i zvuka. Funkcije Kristovog oficija su potrebne kako bi nanovo bili strukturirani aksiatonalni meridijani ljudskog tijela. Čim se desilo novo strukturiranje prenosi Više sebstvo potrebnu frekvenciju boje i tona, kako bi moglo fizičko tijelo preobraziti u jedno svjetlosno tijelo. Aksiatonalne linije prolaze uzduž akupunktnih meridijana i spajaju se s njima preko « okretišta» . To su mali vrtlozi kuglastog oblika elektomagnetske energije koji se nalaze na površini kože. Okretišta se također nalaze i u svakoj ćeliji tijela. Ova celularna mjesta isijavaju zvučne i svjetlosne frekvencije, zbog čega se brže okreću atomi molekularnih ćelija. Kroz povišene molekularne okretaje stvaraju se svjetlosne niti, koje onda opet stvaraju strukturu mreže za regeneraciju ćelija.
Kako je ta igra trebala biti igrana aksiotonalne linije nisu više bile povezane. Posljedica toga je bilo potpuno zakržljenje aksialnog sistema kruženja u ljudskim specijima. Okretišta na površini kože bit će kroz energetki sistem, iz pete dimenzije, spojena sa svakim okretištem u ćelijama.To je model fizičke transmutacije i on će biti momentalno obnovljen, jer su aksiotonalne linije ponovo spojene. Upravo  kao i nervni sistem  i aksialni sistem je u svojoj prirodi električan i dozvoljava pulziranje energije, kao što je i pulziranje cirkulacije krvi. Više Jastvo šalje energiju u aksiotonalnu liniju, koja tada teče u okretišta na koži i tako hrani fizičke akupunkturne meridijane i aksiotonalni sistem. Čim aksialni sistem primi energiju od Višeg Jastva rekombinira boju i ton kako bi mogla krv, limfni sistem, endokrini i nervni sistem usmjeriti na božansku šablonu, Adam Kadmon. Aksialni sistem transportira također energiju od Višeg jastva u okretišta unutar ćelija. To potiče okretišta izlijevati ton i svjetlo i tako stvara  rešetku za evoluciju čovječanstva.

Struktura iz šeste dimenzije sadrži šablone ili mustre koje su uređene za formiranje materije i svjetlosnih tijela. Ovdje je spremljeno sveukupno kodiranje DNK. Ova šablona iz šeste dimenzije određuje što DNK sadrži i kako će jedno fizičko tijelo biti oblikovano. Svjetlosni radnici nose u sebi djelove genetskog materijala različitih specija drugih 383 uzašlih planeta.
Strukture iz sedme dimenzije su ovdje kako bi utjelovile božanskost.One su mjesto presjeka između fizičkih i astralnih tijela jednog specija i njegove božanske plave prozirnosti. Adam Kadmon je božanski oblik od kojeg su proizašla sva osjećajna bića i zato ukljućuje bezbroj oblika. Strukture iz sedme dimenzije su vrlo fleksibilne i razlikuju se od osobe do osobe. Zato pripremljeni « pragovi» u strukturi i u treće- i četvrto dimenzionalnim tijelima predstavljaju vrlo visoku granicu što omogućava Nadduši stvaranje veze s nekim specijima i u njima se utjeloviti.
Prije aktiviranja tijela u svjetlost bio si, dakle, uglavnom svijestan četverodimenzionalne mustre u tvom tijelu.
Slijedeće tijelo u tom modelu zovemo emocionalno tijelo. Gledajući iz pete dimenzije emocionalno, mentalno i spiritualno tijelo su izgrađeni iz dvostrukih tetraedara koji posjeduju određeni broj okretaja. U emocionalnom tijelu postoje sva ta prekrasna, blokirana mjesta, koja nisu ništa drugo nego geometrijske figure, koje se ne kreću koherentno. Ta nekoherentna kretanja su prouzrokovana kroz četridimenzionalne strukture u eteričkoj plavoj prozirnostii. Ti dakle sjediš na emocijama. To je jedan dio karmičke igre. U toj igri si naučen da se ne izraziš. Izraziti se je opasno. I kako se ne možeš izraziti zatvorit ćeš ove prekrasne geometrijske oblike u ovo polje. I tako dakle ideš kroz život sve dok ne sretneš nekog koji posjeduje komplementarnu blokadu. Vaše male geometrije se međusobno uklope i sada se nalaziš ovdje i moraš očistiti svoju karmu. Blokiran si tako dugo dok se to ne otrpi i dok se geometrije ponovo ne odvoje. To osjećaš kao ograničavanje, kao neugodnost i pitaš se:» Zbog čega sam uopće ovdje ?»
Mentalno tijelo se isto tako sastoji iz geometrijiskih figura. Funkcija ovog tijela je u određivanju tvog realiteta. Mentalno tijelo vjeruje da posjeduje kontrolu. Ono vjeruje da je menađer tvog « Showa» . No to nije tako. Njegova jedina zadaća je da određuje što je « realno» . Ono određuje kako će se  svemir  preoblikovati za tvoj život. Budući da ono određuje što je realno, drži te zarobljenim u karmičkoj igri. Ne postoji ništa većeg što mentalno tijelo mrzi nego što su promjene. Ništa! Jer ako ti u budućnosti činiš nešto drugo nego danas, moglo bi tvoje preživljavanje doći u opasnost. Ono podržava jedan realitet za koji misli da ćete održati na životu, svejedno dali je to tako ili ne. I sasvim mu je svejedno dali si sretan ili zadovoljan. Jedino što mentalno tijelo želi jest održavanje.
Biti u sebi ujedinjen je prirodno stanje Svega-Što-Jest. Količina energije koja je potrebna da bi se iluzija odvojenosti održala je apsolutno neizmjerna.  Njoj treba mnogo više energije, nego što bi bilo potrebno za  jednostavno otpuštanje. Iz tog je razloga mentalno tijelo i razvilo tu snagu. Da bi se održala iluzija odvojenosti bilo je mentalnom tijelu najjednostavnije, da ono što ne može vidjeti, objašnjava da to nije realno. Zbog toga  zasjenjuje sve impulse koji dolaze od Duha.
Spiritualno tijelo je također izgrađeno od istih tetraedara i uglavnom je ignorirano u karmičkoj igri. Njegova stvarna funkcije je spojiti te s tvojom Naddušom, tvojom Kristovom-naddušom i s JA-JESAM prezentom. Očito je da je spiritualno tijelo podređeno u karmičkoj igri. Ono se jednostavno nalazi  vani i ta spajanja nije moguće ostvariti.
Spiritualno tijelo prenosi impulse i informacije od tvog vlastitog duha,  koji tada dolaze do mentalnog tijela, koje kaže: « To nije realno.»  Kada emocionalno tijelo zaprimi uputu zatvori se, umjesto da se izrazi. A ti ponavljaš ovaj cijeli ciklus ograničenja i odvojenosti, jer cijela igra se bazira na iluziji odvojenosti od Duha. O tome se ovdje radi.

Tvoje čakre

I vaš sistem čakri također mijenja svoje funkcije. Večina vas znade što su to čakre. Svaki čovjek posjeduje četrnaest glavnih čakri koje egzistiraju multidimenzionalno. To su sedam čakri fizičkog tijela i sedam čakri izvan tijela. Uz to dođu još alfa- i omega-čakre. Večina ljudi vide ili osjećaju čakre kao zračeće, okretajuće energetske izvore, no čakre posjeduju također jednu internu šestodimenzionalnu strukturu.
U karmčikoj igri bila je struktura sedam tjelesnih čakri namjerno ograničena tako da je samo mogla prenašati energiju iz astralne razine. One su bile    « zapečaćene» . S ovom ograničenom plavom prozirnošću sliči jedna čakra na dva čunja. Jedan čunj se otvara prema prednjoj strani tijela, a drugi se otvara prema leđima. Tamo gdje se u tijelu sastaju su zapečačeni kako bi ostali u tom položaju. Ovaj uski dio u centru uglavnom je začepljen od mentalnih ili emocionalnih fragmenata. Ove « ruševine» prouzrokuju da je brzina okretaja čunjeva sve sporija. Ovo može dovesti u sistemu akupunkturnih meridijana do pomanjkanja energije, a koja može dovesti do bolesti ili smrti. Ova struktura čakri može provoditi energiju samo od naprijed prema natrag ili od natrag prema naprijed i ne može koristiti višu dimenzionalnu frekvenciju.
Kada je proces svjetlosnog tijela aktiviran bit će « pečat» u centru čunja odlomljen. Struktura čakre će se iz centra prema van polako otvarati sve dok ne dobije oblik kugle. To dozvoljava čakrama isijavati energiju u svim smjerovima i prenašati frekvenciju u više dimenzije. Tijelo otresa nakupine karmičkih ruševina, a kuglasta plava proozirnost onemogućava da se one ne mogu ponovo primiti. Te kuglaste forme plave prozirnosti se proširuju sve dalje i dalje sve dok se sve čakre ne stope u jedno sjedinjeno energetsko polje. Svaka od gornjih neutjelovljenih čakri posjeduje vlastitu geometrijsku strukturu plave prozirnosti i može prenašati odgovarajuće frekvencije iz Nadduše ili neke druge dimenzije, koja je s tom čakrom povezana. Osma i jedanaesta čakra sadrže plosnate kristalaste šablone kroz koje prolaze galaktičke aksiotonalne linije. Čim su aksiotonalni meridijani ponovo spojeni Nadduša koristi ove šablone, kako bi regulirala uticaj zvijezda na ljudsko tijelo. Aksiotonalne linije i aksialni sistem kruženja bit će od Nadduše, kroz osmu čakru, iznova podešeni. Kroz to ima osma čakra glavnu kontrolu kod mutacije tijela i stapanja energetskog tijela.
Do pred kratko vrijeme bile su alpha- i omega čakre iskrivljene u ljudskom tijelu. Iako su obje čakre energetski centri, ipak posjeduju jednu sasvim drugu plavu providnost i funkciju nego ostale čakre. One su vrlo fino podešeni energetski regulatori za električne, magnetske i gravitacione valove i služe, osim toga, još kao sidro za sedmodimenzionalnu eteričku plavu prozirnost.
Alpha-čakra nalazi se oko 15 do 20 cm iznad i oko 5 cm ispred sredine glave. Ona te spaja s tvojim besmrtnim tijelom iz svjetlosti i petom dimenzijom. Omega-čakra nalazi se oko 20 cm ispod trtice i spaja te s holografskom razinom planete kao i s holografskom rešetkastom mrežom tvoje inkarnacije. Suprotno od četvrtodimenzionalne karmičke matrice ta je veza potpuno nekarmičke prirode. Osma čakra se nalazi 17 do 22 cm iznad egzaktne sredine glave. Iz osme čakre izlazi svjetlosni stup čiji je presjek oko 10 cm. On prolazi kroz sredinu tijela i tjelesnih čakri i izlazi oko 20 cm ispod stopala. U tom stupu, točno u njegovoj sredini, nalazi se  svjetlosna cijev promjera 4 cm koja prolazi duž čitave dužine stupa.
Kada su alpha- i omega čakre otvorene i pravilno funkcioniraju doživjet ćeš nešto poput onog što mi nazivamo « valovi Metatrona» . Oni prolaze kroz unutarnji svjetlosni stup. Magnetsko- električni i gravitacioni valovi osciliraju između alpha- i omega čakri, koji opet raguliraju amplitude i frekvenciju ovih valova. Valovi stimuliraju i podržavaju protok energije prane kroz male svjetlosne cijevi. Valovi Metatrona pomažu tijelu, pri koordinaciji njegove mutacije, u pravcu odavno egzistirajućih šablona u besmrtnom svjetlosnom tijelu. Kada su se tjelesne čakre otvorile za kuglaste oblike, položene su rešetkaste strukture koje čakre direktno spajaju s mjestom okretišta na površini kože. Na taj način su čakre direktno spojene s novim aksiotonalnim i aksialnim sistemom. Kroz spajanje rešetkaste strukture čakri i s aksiotonalnom linijom bit će priključene višim evolucionarnim, univerzalnim, rezonantnim rešetkama i kretanjima valova. To pomaže čakrama i emocionalnim, mentalnim i spiritualnim tjelima stopiti se u ujedinjeno energetsko polje. Ovo ujedinjeno polje zaprima tada tijelo Nadduše i kreće se sinkrono s univerzalnim valovima i pulziranjem. Ovaj novi sistem prenaša sada ove valove i pulzacije kroz točke okretišta u aksialne sisteme protoka i obnavlja pulziranje i tok tjelesne tekučine.
No ti se sada nalaziš u karmičkoj igri. I obzirom da živiš u jednom stanju odvojenosti od Duha, jednom stanju ograničavanja i još si se pritom otuđio od tvog fizičkog tijela, to naravno znači da nisi u tvom tijelu. I ako nisi u tvom tijelu ne možeš također aktivirati tvoju srčanu čakru. I ako ne možeš aktivirati tvoju srčanu čakru dominiraju uglavnom bazna čakra, sakralna čakra i čakra solarnog pleksusa. Tvoja međusobna djelovanja s okolinom se zasnivaju na instiktivnom strahu, karmičkoj mustri, moći, pohlepi, zavisti ili čisto egocentričnim igrama moći s drugim ljudima. Ako nisi potpuno u tvom tijelu ne možeš imati viša međusobna djelovanja. I naravno da tada uopće nisu aktivirane gornje, izvantjelesne čakre.

Kroz aksiotonalna okretišta, na razini molekula, dolazi do novostrukturiranja i obnavljanja ćelija.