Vejn Dajer – Da li pravite razliku?

mocljubaviUzdižuća moć ljubavi

Pre mnogo godina, bio sam sa svojom ćerkom dok je završavala svoj boravak u organizaciji Kamp pomoći tinejdžerima, gde je boravila kako bi joj pomogli da se suoči efektnije sa poteškoćama pubertetskog doba i tinejdžerskim dilemama. Poslednja stvar koju joj je rekao savetnik kampa bila je: Uvek se seti da sve što radiš i misliš utiče na ljude oko tebe. Ovo je apsolutno tačno i ide dalje od našeg uticaja koji imamo na prijatelje, porodicu, susede, i kolege. Verujem da utičemo na čitavo čovečanstvo.

U knjizi Moć protiv Sile, Dr.David Hokins piše: U ovom isprepletanom univerzumu, svaki napredak koji postignemo u našem ličnom svetu unapređuje i čitav svet za svakoga. Svi mi plovimo na kolektivnom nivou svesti čovečanstva, stoga svaki boljitak koji dodamo vraća nam se kao bumerang. Svojim naporima da doprinesemo sopstvenom životu, mi svakako doprinosimo zajedničkoj radosti. Naučna je činjenica da ono što je dobro za tebe, dobro je i za mene.
Dr.Hokins je dokazao svoje tvrdnje i zaključke sa podatcima 29 godina napornog istraživanja. Ja ću ukratko sumirati neke od ovih zaključaka i objasniti kako su oni povezani sa uticajem koji imamo na druge kada smo konektovani sa Izvorom.

U osnovi, svaki pojedinac, kao i veća grupa ljudi, se mogu svrstati u grupe po svom energetksom nivou. Generalno govoreći, ljudi sa niskim energetksim nivoom ne mogu razlikovati istinu od laži. Njima je moguće narediti kako da misle, koga da mrze, koga da ubiju; i mogu se svrstati u mentalitet grupnog-razmišljanja koji je baziran na tako trivijalnim detaljima tipa na kojoj strani reke su se rodili, koja su verovanja njihovih roditelja ili babe i dede imali, oblik njihovih očiju, kao i stotine faktora koji imaju veze sa spoljašnjim izgledom i apsolutnom identifikacijom sa materijalnim svetom.

Hokins nam govori da približno 87% čovečanstva kalibrira na kolektivnom nivou energije koji ih slabi. Što se penjemo više na lestvicama vibracionih frekvencija, to manje ima ljudi u tim višim nivoima. Najviši nivoi predstavljeni su istinski izuzetnim ljudima koji su kreirali spiritualne obrasce razmišljanja koje su pratili mnogi ljudi tokom vremena. Oni nas asociraju na božanstva, i oni pokreću polja energije koja privlače i utiču na čitavo čovečanstvo.

Tik ispod energije čistog prosvetljenja nalaze se energetski nivoi koji su vezani za iskustva povezana sa transcedencijom, samo-realizacijom, ili Božijom svešću. Ovde stanuju oni koje nazivamo svecima. Ispod ovog nivoa nalazi se mesto čiste radosti, a najviši kvalitet ovog mesta jeste samilost. Oni koji zauzimaju ovaj nivo imaju žarku želju da svoju svest iskoriste zarad dobrobiti sveukupnog života, umesto za individue ponaosob.

Ispod ovih ekstremno visokih nivoa, koje nekolicina njih dostigne za stalno, nalaze se nivoi bezuslovne ljubavi, dobrote, i prihvatanja svakoga. Ispod nivoa energije koja nas ojačava, nalaze se nivoi besa, straha, tuge, apatije, krivice, mržnje, osude, i sramote – koji nas svi slabe i utiču na nas tako što preuzmu našu konekciju sa nivoom univerzalne energije Izvora.

Ono što bih ja voleo da učinite, jeste da mi dozvolite da vam prezentujem nekoliko zaključaka Dr.Hokinsa, iz njegove druge knjige Oko Ja. Kroz preciznu kineziologiju testirao je istinu protiv laži, kalibrirajući približni broj ljudi čija je energija na, ili ispod nivoa koji nas slabi. Voleo bih da razmotrite njegova otkrića i zaključke u načinu na koji vi utičete na civilizaciju. Dr.Hokins sugeriše da je od krucijalne važnosti da svako od nas bude svestan koliko je bitno da podižemo svoju vibraciju na nivo gde počinjemo da se poravnavamo sa energijom univerzalnog Izvora.

Jedna od najfascinantnijih osobina ovog istraživanja jeste ideja kontrabalansiranja. Ljudi visokog energetskog nivoa kontrabalansiraju negativnom efektu ljudi sa niskim nivoom energije. Ali se to ne događa u odnosu 1:1 zbog toga što je 87% čovečanstva u nižim frekvencijama koje nas slabe. Jedna osoba koja je povezana sa Izvorom može imati enormni uticaj na mnoge ljude koji su u nižim obrascima razmišljanja. Što se penjete gore – vi se pomerate ka tome da postanete svetlo prosvetljenja, i spoznaje Božije svesti – to više negativnih energija možete da kontrabalansirate. Evo nekih zapanjujućih rezultata istraživanja Dr.Hokinsa koje možete pregledati, dok razmišljate kakav vi uticaj možete imati na čovečanstvo, samo time što ćete biti na višim stepenicima lestvica.

Jedna individua koja živi i vibrira energijom optimizma i voljnosti da ne sudi drugima, kontrabalansira negativnosti 90.000 drugih individua koji kalibriraju na nižim nivoima koji ih slabe.

Jedna individua koja živi i vibrira energijom čiste ljubavi i poštovanja za sve što je živo, kontrabalansira negativnost 750.000 negativnih individua koji se nalaze na nižim nivoima koji slabe.

Jedna individua koja živi i vibrira energijom prosvetljenja, blagoslova, i beskrajnog mira, kontrabalansira negativnosti 10 miliona ljudi koji kalibriraju na nižim nivoima energije koja ih slabi.

Jedna individua koja živi i vibrira energijom samilosti, čistog duha izvan telesnog u svetu apsolutnog jedinstva, kontrabalansira negativnosti 70 miliona ljudi koji kalibriraju na nižim nivoima koji ih slabe.

Implikacije ovih podataka su ogromne za otkrivanje načina na koje možemo poboljšati ljudsku svest. Tako što ćete podizati sopstvenu vibraciju samo za milimetar, na mesto gde redovno primenjujete pažljivost, ljubav, prijemčivost i gde vidite lepotu i beskrajni potencijal dobrog u drugima, kao i u sebi, vi kontrabalansirate 90.000 ljudi, negde na ovoj planeti, koji žive na nižim energetksim nivoima sramote, besa, mržnje, krivice, očaja, i depresije.

Razislite o važnosti toga da postanete svesni uticaja koji imate na druge, i podsetite sebe da time što ćete podići sopstveni nivo energije na mesto gde ste u harmoniji sa Izvorom, vi postajete instrument, vi kanališete mir. Ovo svuda funkcioniše, i zato postanite deo kontrabalansa ljudskog negativiteta koji sretnete u životu. Baš kao što je Mahatma Gandi rekao: Mi moramo biti promena koju želimo da vidimo u drugima.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Preuzeto sa ratnicisvetlosti.com