Najčešća pitanja i odgovori

pitanja

Šta je Rekonektivno isceljivanje?

Rekonektivno isceljivanje je oblik isceljivanja koji se prvi put javlja na našoj planeti. Ono nas povezuje sa sveukupnošću univerzuma, kao što nas povezuje i sa sveukupnošću našeg bića, s onim što zaista jesmo. Smatra se da može ponovo da nas poveže s univerzumom i našom sopstvenom suštinom – ne samo kroz novi set isceljujućih frekvencija, nego, lako je moguće, preko sasvim novog talasnog opsega (frekventni opseg koji se koristi za slanje električnih signala). Stvarnost njegovog postojanja jasno je dokazana – i u praksi i u naučnim laboratorijama.
Rekonekcija je objedinjeni proces povezivanja s univerzumom, koji omogućava da se desi Rekonektivno isceljivanje. Ta isceljivanja i evolutivne frekvencije pripadaju novom talasnom opsegu pristiglom putem spektra svetlosti i informacije. Preko Rekonekcije omogućena nam je interakcija s tim novim nivoima svetlosti i informacije, i samo kroz te nove nivoe svetlosti i informacije u stanju smo da se povežemo. To je nešto novo. To je drugačije. To je stvarno – i može da ga ponese svako od nas.

Da li Rekonektivno isceljivanje “radi” samo kod fizičkih problema? Da li će “raditi” i kod mentalnih problema?

Isceljivanje je vraćanje u ravnotežu. Svaki zdravstveni izazov predstavlja kombinaciju fizičkog, mentalnog, duhovnog i emotivnog (i verovatno još nekih razvrstavanja za koja nemamo reči). Mi jednostavno razvrstavamo prema preovlađujućem obeležju. Rekonektivno isceljivanje ne “tretira” nešto određeno. Ako u njegovom prisustvu sebi dozvolite da ponovo uspostavite ravnotežu, kao što to mnogi i čine, onda vi to i činite. Jednostavno činite.

Isceljivanje je vraćanje u ravnotežu. Svaki zdravstveni izazov predstavlja kombinaciju fizičkog, mentalnog, duhovnog i emotivnog (i verovatno još nekih razvrstavanja za koja nemamo reči). Mi jednostavno razvrstavamo prema preovlađujućem obeležju. Rekonektivno isceljivanje ne “tretira” nešto određeno. Ako u njegovom prisustvu sebi dozvolite da ponovo uspostavite ravnotežu, kao što to mnogi i čine, onda vi to i činite. Jednostavno činite.

Da li je Erik ili bilo koji drugi praktičar imao uspeha s (sledi naziv neke određene bolesti)?

Tokom svih ovih godina videli smo toliko pacijenata da je gotovo nemoguće prisetiti se svih specifičnih slučajeva. Važan koncept koji ovde treba da razumete jeste da tri osobe mogu doći s istom dijagnozom i istim simptomima, a da dobiju tri sasvim različita rezultata. Neka od najvećih i najdramatičnijih isceljenja dogodila su se u slučajevima kada nismo znali ama baš ništa o tome s čime se pacijent bori. Kao što kaže Erik, “Najčešće – što manje praktičar ’zna’ šta je ’problem’ kod pacijenta/klijenta, utoliko bolje za pacijenta/klijenta.” I dok veoma mnogo ljudi vidi rezultate koji se fizički manifestuju na neposredan i trajan način, u retkim slučajevima ima osoba koje u početku ne pokazuju prepoznatljive reakcije. Mnogi ih pokažu kasnije, za nekoliko dana ili nekoliko nedelja. A neki mogu i da ih ne pokažu. Većina isceljenja je trajna. Neka se pokažu odmah u celosti, neka se razvijaju tokom vremena. Gotovo uvek isceljivanje koje dobijete je vaše i ostaje s vama.

Koliko seansi mi je potrebno? Koliko je potrebno da bi došlo do isceljenja?

Jedan dolazak – možda čak i samo deo jednog dolaska – može biti više nego dovoljan. U načelu se savetuje da planirate tri seanse. I mada je svaka seansa osoben doživljaj, često se prilikom treće seanse događa nešto posebno zanimljivo.
Isceljenje se događa u trenutku. Ono što zahteva “vreme” jeste da ta osoba “odluči” da prihvati isceljenje. Ako primite sve za čime ste tragali nakon prve, druge ili treće seanse, vreme je da se prepustite i dozvolite da se stvari razvijaju same od sebe. Ako ništa ne primite ni posle treće seanse, Rekonektivno isceljivanje možda nije odgovarajući način da primite ono za čim tragate u tom trenutku svog života. Ponoviću, možete da se prepustite i dozvolite da se dogodi ono što treba da se dogodi. Možda odlučite da se vratite posle tri, šest, možda osamnaest meseci. Jedine situacije u kojima bih savetovao još nekoliko dodatnih seansi, jesu: a) ako vam se dogodi nešto novo, ili: b) ako ste doživeli jasan, prepoznatljiv, pouzdan napredak posle prva tri dolaska i čini se da bi trebalo da se ide još malo dalje. U tom slučaju razmislio bih o još nekoliko seansi. Posle toga ponovo bih se prepustio i dozvolio da se proces razvija tokom vremena. Rekonektivno isceljivanje ne podrazumeva redovne posete ili “vezivanje”. Nema potrebe da dolazite na seanse jednom nedeljno, ili na bilo koji drugi način “redovno”. Kada ste jednom završili sa seansama, “imate vlasništvo” nad svojim promenama, nad svojim isceljenjem, svojom evolucijom. To je vaše. Niko vam ga ne može oduzeti. Nikada.

Kakva je razlika između Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije?

U osnovi, razlika između Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije je u nameri. U suštini, namera Rekonektivnog isceljivanja je isceljenje, bilo ono na fizičkom, mentalnom, emotivnom, duhovnom ili bilo kojem drugom nivou. I, naravno, da biste stekli određen stepen isceljenja postignut Rekonektivnim isceljivanjem, donekle ćete doživeti rekonektovanje kao deo tog procesa. Upravo ta “Rekonekcija” omogućava Rekonektivnom isceljivanju da bude tako dramatično sveobuhvatnije od “tehnika” isceljivanja za koje smo dosad znali.
Namera Rekonekcije jeste da nas uvede u punoću naše neraskidive veze s univerzumom. To se postiže prolazeći kroz iskustvo dveju seansi, uobičajeno nazvanih primanjem lične Rekonekcije. I, naravno, da biste stekli određeni stepen rekonektovanja ostvarenog putem Rekonekcije, donekle ćete doživeti isceljenje kao deo tog procesa.
I mada to dvoje nisu potpuno odvojeni procesi, da biste dobili punu korist od svakoga od njih, seanse Rekonektivnog isceljivanja i seanse lične Rekonekcije treba da se dožive u odvojenim prilikama.

Šta mogu da očekujem za vreme seanse Rekonektivnog isceljivanja ili Rekonekcije? Kako mogu najbolje da se pripremim za seansu? Šta mogu da učinim da bih omogućio da se postigne najbolji rezultat?

Svačiji doživljaj Rekonektivnog isceljivanja je jedinstven. Često se prijavljuju trenutna isceljenja tokom samo jedne seanse, a ponekad je potrebno malo više vremena da bi se otkrilo isceljenje. Ako imate sreće, vaše isceljenje doći će u obliku u kojem ste ga očekivali; ako zaista imate sreće, vaše isceljenje doći će u obliku o kojem niste čak ni razmišljali, u obliku koji je univerzum osmislio specijalno za vas.
Do isceljenja može doći u različitim vidovima. Najbolji način da dozvolite isceljenje jeste da budete u stanju iščekivanja, bez očekivanja i vezanosti za rezultat. Lezite na sto, opustite se, zatvorite oči i jednostavno opažajte. Posmatrajte. Istovremeno budite i posmatrač i posmatrani.
Budite u opuštenoj atmosferi, lezite leđima na sto za masažu, ili neku drugu udobnu podlogu koju ste odabrali, zatvorite oči i opažajte. Jednostavno, opažajte. Uzdržite se od svog učešća kroz proces razmišljanja i jednostavno posmatrajte kad se pojavi nešto što možete da opazite; lezite i prepustite se, jednostavno kao da ste na kratkom neočekivanom odmoru.
Ne sugerišem vam da vaš um treba da bude sasvim prazan, ili da pokušate da ne mislite ni na šta. Po pravilu, ljudi imaju problema s konceptom da ni na šta ne misle. Um stalno radi. Predlažem da jednostavno primećujete sve što bude privlačilo vašu pažnju. Tako ćete imati šta da radite i to će ublažiti stres koji se obično javlja kada pokušavate da ne mislite ni na šta, a shvatate da ne znate kako to da učinite. Pažnju usredsredite unutar svoga tela i dopustite joj da putuje kroz vas. Posmatranje svega što zapazite da je drugačije od uobičajenog dovoljno će okupirati vaš um, a da se pri tome ne izgubite u razmišljanjima tipa: “trebalo bi” i “ne bi trebalo”.
Ne dišite na neki određeni način, ne vizuelizujte opuštajuće prizore ili željeni rezultat, ne meditirajte i ne ponavljajte u sebi ili naglas mantre i nemojte da “radite” ništa što nisam pomenuo, a za šta vi ili neko drugi misli da će “pomoći”. Neće. To će se jednostavno svesti na ono što biste mogli i sami da uradite i ometaće vas da potpuno iskusite bogatstvo i stvarnost doživljaja. I ukoliko to jeste slučaj, možete ostati i kod kuće. Kada ste spremni da se prepustite i ne pokušavate da “usmeravate” ili pojačavate doživljaj, kada se vaš ego pomeri s puta dovoljno da ne nastojite da “kvarite nepotrebnim ulepšavanjem”, spremni ste da doživite ono što Rekonektivno isceljivanje čini drugačijim, što Rekonekciju čini stvarnom.
Spremni ste da primite.

Kako se to može uporediti s drugim frekvencijama? Po čemu se razlikuje od drugih oblika energetskog rada koji se sada koristi?

Postoji nešto što trenutno svi doživljavamo i čega su mnogi od vas bar donekle svesni. Izgleda da se vreme ubrzava i da se uz to širi. Ovaj prelaz naziva se mnogim imenima. “Pomak” i “Pomak vekova” su dva termina koja je upotrebio Greg Brejden [Gregg Braden]. Ovaj prelaz predvideli su Maje, Inke, Hopi Indijanci, Nostradamus, Edgar Kejsi [Edgar Cayce], kao i kabala (i jevrejska i hrišćanska). U knjizi Šetajući između svetova, Brejden definiše ovaj pomak “kako trenutak u istoriji Zemlje, tako i iskustvo ljudske svesnosti. Definisan konvergencijom opadanja planetarnog magnetnog polja i rastuće planetarne frekvencije u datom trenutku, pomak vekova, ili jednostavno pomak, predstavlja retku priliku za kolektivno preoblikovanje izražavanja ljudske svesnosti. Termin pomak koristi se za proces ubrzanja Zemlje kroz evolutivnu promenu, s ljudskom vrstom koja je po sopstvenom izboru povezana s elektromagnetnim poljem Zemlje, što je praćeno procesom ćelijske promene.”
U domenu isceljivanja, mnoge tehnike koje su prošle ispit vremena i dalje deluju uspešno kako su uvek i delovale – samo što sada posedujemo više, a i sami smo nešto više, tako da stare tehnike više nisu dovoljne. Dobre kakve su uvek bile, s našim novim, proširenim parametrima više nisu odgovarajuće – kao što ni fenjeri ne bi bili pogodni da se koriste kao automobilski farovi, mada i dalje sasvim lepo mogu da posluže na kočijama s konjima. Slabosti tih metoda – vezane za zahtev da se skine nakit, da se uklone kožni delovi odeće, da onaj ko prima treba da veruje, rituali zaštite za oba učesnika – odsustvuju kod novih frekvencija.
Prisetimo se, takođe, zašto je većina nas uopšte počela da se bavi isceliteljskim tehnikama. Ne da bismo postali fanatični sledbenik same tehnike – nego da bismo postali iscelitelj. Tehnika je naprosto bila jedan od prvih koraka u tom procesu.
Na trenutak zamislite sebe kako stojite u dnu velikog zavojitog stepeništa. Jedan od vaših ciljeva – da postanete iscelitelj – čeka vas na vrhu. Vaš prvi korak je da naučite tehniku. Bacate se na učenje tehnike, ovladavate njome, možda čak postajete učitelj. Tako ste savladali prvi stepenik. Lepo je da ga volite, ali pazite da se ne zaljubite u njega. Jer ako se zaljubite, sešćete, stisnućete ćebe i jastuk, uselićete se, a taj stepenik učiniti središtem ostatka svog života. Ali šta to onda znači za preostali deo vašeg putovanja uza stepenice? Ono se prekida. Došlo je vreme da blagoslovite svoj prvi stepenik… i krenete prema gore.

Tvrdite li, dakle, da je ova tehnika bolja od ostalih?

Naravno da ne. To nije pitanje “boljeg ili goreg”, to je pitanje celishodnosti. Baš kao što shvatate da fenjeri sa svećama ne bi bili prikladni kao farovi dok se u svom maseratiju vozite autoputem na romantičnu večeru, verovatno isto tako shvatate da, kada sednete da večerate, halogeni farovi ne bi bili najprikladnije osvetljenje za vašim stolom. Rekonektivno isceljivanje sada je tu da nam pruži nešto što je sveobuhvatnije i opsežnije, jer sada je trenutak kada možemo da imamo nešto što je sveobuhvatnije i opsežnije.

 Može li svako naučiti to da radi?

Svi imamo sposobnost da ponesemo te nove frekvencije isceljivanja. To nije dar za nekolicinu odabranih ljudi – gurue ili “svete” muškarce ili žene (oko kojih postoji opšta saglasnost). To je dar ovog doba; inteligencija i mudrost koja nam je potrebna da nas vodi već je tu. Te frekvencije su i stare i nove. “Stare” su jer potiču od univerzuma. “Nove” su zato što su prvi put na planeti. Nisu nešto što je nečiji prijatelj “prizivao” na plaži punih 15 godina, kao što nisu ni nekakva izgubljena tehnika starih ili drevnih naroda. Veruje se da su to frekvencije koje prvi put doživljavamo na Zemlji.
Mada je univerzum iz nekog razloga odabrao da ovom energijom “oplodi” Erika, da bi on započeo proces pojačavanja frekvencija, čini se da iz dana u dan sve više ljudi nalazi svoje mesto kao deo tog fenomena. Čineći to, podižemo naš sveobuhvatni nivo svesti. Svake nedelje stotine ljudi širom sveta i svih vrsta obrazovanja – medicinskog i nemedicinskog, duhovnog i neduhovnog, metafizičkog i nemetafizičkog, njuejdžovskog i nenjuejdžovskog – uči Rekonektivno isceljivanje. Ljudi koji to uče pripadaju svim životnim pozivima, demografskim i socijalno-ekonomskim sredinama.
Svako dospeva na isti nivo bez obzira na iskustvo i obrazovanje – što u velikoj meri varira. U grupama je otprilike 50 odsto muškaraca i 50 odsto žena. Tu ćete naći majstore učitelje reikija i masere-terapeute, domaćice i studente, lekare i medicinske sestre, pripadnike sveštenstva i građevinske radnike, naučnike, nastavnike, kompjuterske stručnjake, državne zvaničnike, vodoinstalatere i električare, bankare i advokate. I, na većini seminara, takođe ćete naći osobu koja nije htela da dođe, kako sedi pored osobe koja ju je i pored svega dovela.
Stalna raznolikost u svim salama na svetu jamči vam da će se tokom vikenda govoriti o prirodi ovog rada, budući da se on odnosi na gotovo svaki aspekt života. Oni koji su na početku seminara zaključani u levoj polovini mozga, često do kraja seminara evoluiraju daleko iznad tih ograničenja, tako da ostanete zatečeni pitanjem zar je moguće da je protekao tek dan ili dva. A kada primetite da građevinski radnik funkcioniše s istim pouzdanjem i integritetom kao majstor učitelj reikija – upravo tu u tom trenutku – ne možete a da ne sagledate pravu lepotu ovog dara.
Na ovim seminarima stvara se atmosfera interaktivnog sudelovanja koja podstiče istraživanje i učenje; oni su prostor za razmenu grupnog iskustva. Ono što se dešava kada grupa zajednički radi s ovim energijama jeste da nivo svakog pojedinca raste zapanjujućom brzinom. To je kao da postoji neka vrsta polja koje svakoga mnogo intenzivnije povezuje u grupnoj postavci, eksponencijalno ubrzavajući našu novu evoluciju. Svi se mi menjamo svakog sekunda – i toliko toga može se reći o vikendu koji ste proveli uronjeni u energije… zajedno.

Priča se da ako naučim ovu tehniku, mogu da izgubim onu koju trenutno koristim.

Pre svega, Rekonektivno isceljivanje nije “tehnika”. To je prvo što ga izdvaja od ostalih oblika isceljivanja za koje ste čuli. Drugo, vi nećete izgubiti metod isceljivanja koji ste naučili. Možda vam samo neće biti jednostavno da ga pronađete, a možda zaista više nećete želeti ni da se trudite. Jedan od razloga jeste što su sve isceliteljske tehnike koje smo do sada imali na našoj planeti bile podskup Rekonektivnog isceljivanja. One su bile samo letimično sagledavanje nekih njegovih aspekata. Ukoliko sve te tehnike stavite zajedno, neznatno ćete uvećati svoje letimično sagledavanje Rekonektivnog isceljivanja, ali ni blizu nećete načeti čitavu temu. Premda ova analogija nije potpuno tačna, zamislite da su razne isceljujuće tehnike koje su vam znane – pojedinačna slova abecede i nasumice ih označite tim slovima, na primer: tehnike C, J, P, K, R. E sad, ako znate samo tehniku “R”, pomalo ste ograničeni prilikom sricanja reči. Ako znate dve tehnike (tj. posedujete dva “slova”), moći ćete da budete malo prilagodljiviji. Ako posedujete svih pet navedenih slova, i dalje ste primetno ograničeni u onome što možete da učinite. Svako od tih slova je podskup abecede. Ako imate ceo skup, svih 30 slova, možete potpunije da komunicirate jer možete ne samo da sričete reči, nego i da pišete čitave tomove knjiga.
Kada jednom počnete da radite s Rekonektivnim frekvencijama, niste više samo u podskupovima. Kada pristupite abecedi, vi ne gubite svoje “R” ili svoje “K”; samo  morate malo da se potrudite da biste ih pojedinačno našli. A više i nemate mnogo podsticaja to da činite, jer ona vam donose neuporedivo veću nagradu kada se koriste kao deo skupa nego što su to činila pokušavajući da funkcionišu kao čitava abeceda.

 

Jeste li sigurni da ću i ja moći to da radim? Vidim da su posle pohađanja seminara Rekonektivnog isceljivanja gotovo svi koje znam drastično napredovali u isceljivanju, tako da ne mogu da nađem reči da to izrazim. Takođe poznajem bračni par koji, čini se, zazire da krene napred, nastavljajući da radi s tehnikama koje je koristio ranije, ili pokušava da ih kombinuje s Rekonektivnim isceljivanjem, bez mnogo napretka kad tako rade. Tako da ne shvatam. Ima li ljudi koji jednostavno nemaju pristupa tim čistijim energijama? Ako je tako, zašto bih pretpostavio da bi sa mnom, početnikom, bilo drugačije?

 

Postavili ste odlično pitanje. Odgovor se, u stvari, nalazi u citatu iz moje knjige:

Ljudi me pitaju da li svi imaju sposobnost da nose ove frekvencije i postanu iscelitelji.
Moj odgovor je, “Da!” Svi to mogu da rade, ali oči su slepe. Samo nekolicina ima hrabrosti da ih otvori… a često i ti koji ih otvore bivaju zaslepljeni onim što vide.

Svi koji se jednom povežu s ovime mogu da ga rade. Rade to na seminaru. Nekima je teško da poveruju da zaista mogu da rade, iako se to dešava, vidljivo, pred njihovim očima. Neki su pak zaglavljeni u konceptu što više to bolje, pa “dodaju” stvari, ne prepoznavajući da je to razvodnjavanje, kao kada biste dodali čašu vode u činiju s čilijem i dobili samo razvodnjen čili. A onda, kod treće grupe postoji potreba da pokušaju ovo da poboljšaju stavljajući mu svoj lični pečat. (To se, na primer, dogodilo s reikijem. Teško je naći čist, izvorni reiki. Mnogi ljudi koji se bave mnoštvom različitih stvari tvrde da imaju monopol nad tom svojom “tehnikom”.) Pripadnici te treće grupe nisu dovoljno sigurni u to ko su, da bi svoju nagradu našli u tome da jednostavno budu deo procesa, prepoznajući čast što su došli u obzir i što im je dozvoljeno (ja to smatram “blagoslovom”) da u stanju dubokog poštovanja budu svedoci procesa. Stoga pokušavaju da ga “dekorišu” da bi “polagali pravo” na proces i rezultate. Da bi bili u stanju da kažu, “Pogledajte. Ovako ja to radim. To ga čini još boljim.” To je ono što nazivam “pokvariti nepotrebnim ulepšavanjem”, kada neko preuzima savršenstvo univerzuma i pokušava da ga učini još savršenijim.
Ova isceljivanja dolaze s mesta savršene harmonije s univerzumom. Pokušavajući da poprave nešto što je savršeno, te osobe svakome spremnom da to primeti pokazuju da, pre svega, nisu u stanju da sagledaju to savršenstvo… ili da su ga na neki način izgubile iz vida. Ne treba osuđivati ljude iz bilo koje od ovih grupa, a mnoge osobe sadrže kombinaciju tih triju grupa. Oni koji spadaju u te tri grupe jednostavno još nisu u fazi u kojoj bi bili voljni i emotivno sposobni da iskorače iz svoje zone sigurnosti.
Zašto bi s vama bilo drugačije? Postoji mnoštvo razloga. Mnogi od njih su upravo oni iz kojih su brojni drugi ljudi uspeli da ostvare najviša postignuća. Prvo, vi kao početnik nemate tako mnogo prtljaga kojeg treba da se oslobodite. U našem prtljagu postoji osećanje bezbednosti i sigurnosti. Postoji i strah da se odreknemo nečega na čije smo sticanje utrošili vreme i novac. To obično dolazi iz osećanja da bi to značilo da smo svojevremeno napravili grešku, umesto da shvatimo da je to gde smo bili predstavljalo samo poslednji korak koji nas je doveo tu gde smo sada. Potrebno je da podignete nogu s jednog stepenika da biste zakoračili na sledeći. Potrebno je, zatim, da s prethodnog stepenika podignete i drugu nogu da biste mogli da nastavite da se penjete. Jer ako nogu podižete i ponovo stavljate na isti stepenik, ma koliko puta to učinili i ma kako divan bio taj korak, ostaćete tamo gde jeste, na istom stepeniku. Potrebna je izvesna hrabrost da pogledamo stepenik koji toliko volimo – bilo da je to izuzetna istočnjačka tehnika isceljivanja u koju ste možda uložili hiljade dolara da biste je usavršili i koja vam je tako dobro služila, ili neka od bezbroj drugih sjajnih tehnika kojima se možete podučiti u SAD ili drugim zemljama – da ga blagoslovimo, zahvalimo mu se i poljubimo ga na rastanku. Da biste to uradili, moraćete da prepoznate da je smisao jednog koraka da bude… korak. To nije krajnje odredište, već deo napredovanja na vašem putu. Vi koji niste bili indoktrinirani u areni isceliteljskih “tehnika” novog doba, nećete imati taj prtljag i nećete imati muke da ga se otarasite.
Šta mislite, zašto tako lako vidimo istinu u dečijim očima? Deca na ovaj svet ne dolaze sa svim tim prtljagom i ulaganjima koje mi akumuliramo. Uzgred, najiskusniji iscelitelji nemaju problema sa svim tim. U stvari, oni koji su dostigli viši nivo razumeju proces i na ovaj novi nivo kreću s očekivanjem i uzbuđenjem. Možete li vi to? Naravno da možete. Mogu li to i oni drugi? Sigurno da mogu. Samo je pitanje kada. “Samo nekolicina ima hrabrosti da otvori oči… a često i ti koji ih otvore bivaju zaslepljeni onime što vide”. Za vas nema problema..

Šta je to što osećam kad ovo radim?

Na neki način, a zaista ne želim da koristim reč koja zvuči “ćiribu-ćiriba”, to je usklađivanje. I onda, kad jednom počnemo da razumevamo koncept vibracije i prepuštanja, shvatamo i da je reč usklađivanje savršeno odgovarajući izraz. Razmišljajte o tome u smislu kakav učinak ima ovo usklađivanje. Zamislite da ste se rodili kao daltonista, nesposobni da razlikujete plavu od crvene ili žute boje. A onda se s vašim očima nešto dogodi i receptori za boje prorade. Možete li to da zamislite? Iznenada vam je oživela čitava nova sfera opažanja.
Slično se dešava i u Rekonektivnom isceljivanju. Kako se usklađujemo (dolazimo u harmoniju) s novim frekvencijama energije, počinjemo da osećamo promene unutar sopstvenog tela. Vibracije će se registrovati unutar nas i postati deo nas. Sposobnost da prepoznamo te senzacije predstavlja važan aspekt učenja rada s frekvencijama, jednako kao što je za slikara od pomoći da vidi boje. Molim vas da zapamtite da to nije uslov. Mada je povratna informacija data kroz ovu sposobnost od velike koristi u finom brušenju naših veština, ima slepih slikara i gluvih muzičara. Sistemi povratnih informacija za vas će se izgraditi na sebi svojstven način, u prostorima tišine i mira. Doći će do prepuštanja, do centriranja sila i polja, komunikacije svetlosti i informacija, i najverovatnije će naći načina da vam ukažu na svoje prisustvo.

Kako ću znati da mi se to usklađivanje dogodilo? Šta mogu da uradim da moje telo postane svesno novih vibracija i bude sposobno da im bude provodnik?

Vi ste već u procesu dešavanja tih promena. Promene se upravo sada događaju u vama. Za mnoge od vas je apriorni zaključak da se taj proces usklađivanja kodira i otvara u vama čak i dok čitate ova pitanja i odgovore. A drugi među vama, to najverovatnije već jesu, ili samo što nisu otkrili.
Moje iskustvo je da postoje tri glavna “stila” kojima ljudi postižu ovo usklađivanje, ovaj pomak u prihvatanju novih frekvencija:

  1. Gotovo od samog početka možete zapaziti promene u sebi – novi osećaj topline, čudan osećaj u glavi ili rukama kada prvi put čujete o Rekonekciji ili ugledate knjigu u knjižari.
  2. Za druge među vama, proces može početi nakon što uzmete knjigu i držite je, ili je otvorite i počnete da je čitate. Može se desiti da počnete da primećujete kako se stvari događaju dok čitate knjigu – ili ova najčešće upućivana pitanja – sve dalje i dalje. Udubljujući se u materiju, vaše senzacije postaju sve očiglednije.
  3. Nekolicina vas može neko vreme da ne oseti ništa – tri dana, tri nedelje, možda i duže.

Konačno, postoji i četvrti “stil” – onaj koji manifestuje. To je osoba kojoj se pojave sitni plikovi, ili koja doživi neobjašnjivo krvarenje, kao što se meni desilo u jednom trenutku mog razvoja. Ako se to dogodi, obično traje dan-dva i jednostavno znači da vaše telo čini pomak da bi ponelo i primilo te nove i veće (sveobuhvatnije) frekvencije.

Da li ste ikada imali nekoga ko nije bio u stanju to da radi?

Izgleda da je svako, posle dolaska u dodir s ovim novim frekvencijama, sposoban da to radi. U vrlo retkim slučajevima, na samom početku seminara poneko ima problema da ih oseti. Obično pred kraj vikenda gotovo svako može prilično snažno da ih oseća. U izuzetno retkim slučajevima, verovatno manje od desetoro ljudi među više hiljada polaznika seminara, poneko ne bi uspeo da ih oseti ni pred kraj vikenda. Čak i u takvim slučajevima najverovatnije ćete primetiti promene koje se dešavaju u osobi na kojoj radite i shvatićete da Rekonektivno isceljivanje svejedno dolazi preko vas, kako što i pokazuje osoba na kojoj radite.
Zapamtite: ako imate problema da ih osetite, znači da se preterano trudite!

Želim isceljenje. Da li da zakažem ličnu seansu ili bi mi bilo bolje da pohađam seminar?

To zavisi od nekoliko činilaca. Pre svega, možda bi za vas bilo mudro da pohađate seminar ako ste zainteresovani da drugima donosite isceljivanje. Mnogi koji dolaze na seminare prijavljuju da su isceljeni samim tim što su bili prisutni, bez obzira na to što su na seminar došli s namerom da nauče da drugima omoguće isceljivanje. I mada ne možemo da damo neka čvrsta obećanja da bi i s vama to bio slučaj, jasno je da može mnogo da se priča kako je kada ste čitavog vikenda uronjeni u te isceljujuće frekvencije. Važno je naučiti ovaj posao, ne samo zbog blagodati koje donosi vama lično, nego i zbog tog dara koji vam omogućuje da drugima ponudite pomoć. Ako vam je jedini cilj pohađanja seminara da iscelite sebe, bolje je da zakažete privatnu seansu isceljivanja. Ako je vaša želja da pomognete i drugima i sebi, pravi put bio bi pohađanje seminara.

Želim da imam privatnu seansu kod Erika Perla. Kako mogu da je zakažem? Hoću li morati da letim do Los Anđelesa?

Budući da imamo veoma strog raspored putovanja, Eriku ostaje malo vremena za privatne seanse. Postoje hiljade veoma iskusnih praktičara koje je Erik lično obučio i koji obavljaju seanse jednako kao i on. Te osobe su u stanju da postignu iste rezultate kao i Erik, kod njih je mnogo lakše naći termin za seansu i nećete morati daleko da putujete. Tako će vam i troškovi biti znatno smanjeni. Nismo sigurni kada će Erik ponovo imati vremena za privatne seanse. Vidimo veliki uspeh postignut preko drugih praktičara i to nas čini više nego spokojnim.

Znam da postoje i drugi praktičari, ali zar nije najbolje otići na izvor? Zar ne bi bilo bolje ako bi isceljivanje radio lično Erik Perl?

Izgleda da samom interakcijom s Erikom ljudi gotovo odmah mogu da se usklade/pokupe ove sposobnosti. I većina, ako ne i svi polaznici naših seminara, posle uspešno završenog kursa u stanju su da obavljaju isceljivanja. Zapamtite, Izvor je Bog, Ljubav i/ili Univerzum, izaberite svoju reč. Erik je samo instrument preko kojeg su ta isceljivanja bila predstavljena svetu. Izvor je uvek sa svima nama.

sa www.thereconnection.com