Tagged: bez granica

Osnovni principi Nultih granica

  „Mesto na kojem želimo da se nađemo u životu je preko granica svih tih tehnika, van ćeretanja uma i upravo u kontaku sa onim što nazivamo Božanskim. Počeo sam da im objašnjavam kako...