Odustajanje od tumačenja uloga – „Nova zemlja“ Ekart Tol

Osnovna lekcija u veštini življenja, koju svako od nas mora da nauči, jeste da uradimo sve što se od nas traži u svakoj situaciji, a da pri tom to ne postane uloga s kojom...